Home / Monthly Archive for: "February 8th, 2015"
In Публикации Posted

Тайната на плодоносната молитва

Авраам имаше среща с Бог в която самият Бог му обеща да му даде да има син от неговата съпруга Сара. Всичко това се случва във време в което Авррам е на преклонна възраст (около 100 години а Сара около 90)     Рим.4:18 [Авраам], надявайки се без [да има причина за] надежда, повярва, за […]
Read More
In Публикации Posted

Сърца угодни на Бога

Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, – Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? / Исая 58:5 / Има определена връзка между преминаването в пустинни, […]
Read More
In Публикации Posted

Създадени за добри дела

Какво представляват „добрите дела” според Ефесяни 2:10? Днес много хора са объркани, защото не разбират каква е разликата между Делата на Закона и Делата на Благодатта . Законът изискваше вършене на дела, които променяха човека отвън навътре. Той учи от външната страна със заповеди, на които ние не можем да се покорим. Благодатта идва отвътре. […]
Read More
In Публикации Posted

Силата на вярата в живота ни

Римл.4:18-21  “(18) Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казаното: „Толкова ще бъде твоето потомство.“ (19) И без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, както и мъртвостта на утробата на Сара,  […]
Read More
In Публикации Posted

Силата на благодарността в живота ни  

2 Кор. 2:14 „Но да благодарим на Бога, който чрез Христос винаги ни води в победно шествие и чрез нас разпространява навсякъде благоуханието на знанието за него”. Постът е време, в което ние можем да развием своята благодарност към Бог до степен, в която тя да стане начин на живот за нас.   Бог ще […]
Read More
In Публикации Posted

ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО БОГА И ПРЕЧКИ ЗА ТОВА 

Лука 8:7 “Друго пък падна сред тръни и заедно с него пораснаха и тръните и го заглушиха.” Лука 8:14 “Падналото сред тръните са тези, които слушат, но като си отидат, се задушават от грижи и богатства, и житейски удоволствия и не дават узрял плод.” Какво казва Исус в този пасаж, за “тръните”, които  задушават Божието […]
Read More
In Публикации Posted

ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО БОГА И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С БЛИЖНИТЕ 

1 Петр. 3:7 „Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.” Този стих от Божието слово е записан в контекста на семейните отношения, но е приложим във всяка област на нашия живот. […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТЪТ – ВРЕМЕ ЗА ПОМАГАНЕ

„Не това ли е постът, който Аз съм избрал – да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТА – ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ

          Рим.12:1 „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”   Не е ли точно това поста, да се предоставим на Бога, за да може Той да ни употреби както намери за добре?  Това, обаче е […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТА И СМИРЕНИЕТО

Рим.12:3 „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.”   Както стана дума по-рано поста е свързан с представянето телата […]
Read More
In Публикации Posted

От къде идва силата на Бог в живота ни?

2 Кор.5:17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново! 2 Кор.5:18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение, 2 Кор.5:20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог […]
Read More
In Публикации Posted

Не слуги, но приятели

Йоан 15:15 „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си.” Исус ни нарича Негови приятели. А ние имаме ли Го за такъв в живота си? Търсим ли Го, когато всичко в живота ни е спокойно? Призоваваме […]
Read More
In Публикации Posted

Не се срамувам от благовестието

Рим.1:16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Всички ние, като християни, сме призвани да изявяваме Христос и да проповядваме Благовестието.  На практика, обаче именно това изглежда мъчно за много от нас. Нека се замислим за момент за съдържанието на „нашето” Благовестие. Ние не сме […]
Read More
In Публикации Posted

НАШАТА НАДЕЖДА

„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.” Римл. 15:13 В този безнадежден свят имаме надежда! И имаме привилегията да познаваме лично Богът на надеждата. Нашият Бог, който е „наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в […]
Read More
In Публикации Posted

НАУЧИЛ ЛИ СИ ТАЙНАТА?

„Защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.”  Фил. 4:11,12 […]
Read More
In Публикации Posted

НАПРАВИ ДОБРИЯ ИЗБОР

„… а това слово им заповядах и казах: Слушайте гласът Ми и Аз ще ви бъда Бог.” Еремия 7:23 Във  Второзаконие 28 глава се изброяват всичките благословения, следствие на нашето покорство, както и всички проклятия, следствие на непокорството ни. Разделителната линия е Дали слушаш или не гласа на Бога. Не искам да ви шокирам, но […]
Read More
In Публикации Posted

Какъв трябва да е постът?

Вик, който да се чуе горе! Исая 58 глава. Представете си, че играете на криеница. Намерили сте местенце, където да се скриете  и вместо да мълчите и да чакате да ви намерят, вие постоянно крещите: „Скрит съм! Скрит съм! Скрит съм!”. Чувам ви – смеете ми се, но и Бог ни се смее. Вижте какво […]
Read More
In Публикации Posted

Как работи вярата?

Мат. 17:19 „Когато Исус остана сам, учениците му се приближиха към него и го попитаха: „Защо не успяхме да прогоним демона от момчето?”   Мат. 17:20 „Исус отговори: „Защото вярата ви е малка! Истина ви казвам: ако имате вяра колкото едно синапено зрънце, можете да заповядате на тази планина: «Премести се оттук там!» и тя […]
Read More
In Публикации Posted

Как да ходим в Божия живот ежедневно?

И-н 8:31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; И-н 8:32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни И-н 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Има условия, които […]
Read More
In Публикации Posted

Как да устояваме във трудно време?

1Пет.5:6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 1Пет.5:7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1Пет.5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 1Пет.5:9 Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че […]
Read More
In Публикации Posted

Как да се справя с безпокойството в мен?

Мт.6:31-33 “(31)И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? (32) Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.  (33) Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” […]
Read More
In Публикации Posted

Как да влезем и да живеем в свободата  която Исус Христос има за нас?  

 Свободата е подарък от Бог за всички  хора. Но тя идва в живота на тези които я  приемат по –правилният начин. Ние приемаме свободата чрез вяра в словото от Бог за това, което Исус е направил за нас. Така ние станахме Божии деца (римляни 10:9-10) Свободата която Бог има за нас е прогресивна. Тя зависи […]
Read More
In Публикации Posted

ЗАПОВЯДВАМ ТИ БЪДИ

Наскоро си говорихме с Вали и Бог много силно насочи вниманието ни към думите на Бог към Исус Навиев… „(6) Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на тия люде земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. (7) Само бъди силен и твърде дързостен, та […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТЪТ –  ЗА ХОРА, НО НЕ ЗА ПРЕД ХОРАТА

Мат. 6:16-18 „(16) А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. (17) А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, (18) за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец […]
Read More
In Публикации Posted

ЗА КОГО Е ПОСТА

“ПОСТ” – отричане от нещо, което е жизненоважно за теб, но същевременно е препятствие за изпълнение на Божиите намерения (цели, инструкции, заповеди) в живота ти. Когато попитаха Исус, коя е най-голямата заповед, Той каза: „Да възлюбиш Бога и ближния, както себе си…” В книгата на пророк Исая 58 глава е описана целта  на поста, а […]
Read More
In Публикации Posted

За какво ”Харчим” времето си

Някой е казал: „Времето е пари” и до голяма степен е прав. И ако е така, за какво го инвестираме?   Исая 55:2 „Защо харчите пари за това, което не е хляб? И труда си за това, което не насища? Послушайте ме внимателно и ще ядете благо и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.” […]
Read More
In Публикации Posted

За истинския пост

Прочетете внимателно Исая 58 глава. Главата започва така:   “Извикай! Силно! Издигни глас като тръба…”  и краят на стих 4: „… гласът ви да се чуе горе!”. Пророк Исая ни описва и насочва ни към своята парадигма  за поста. “Парадигма” –  начинът, по който виждаме нещата.  Ако парадигмата е “Картата на света”, то тя не […]
Read More
In Публикации Posted

Да укрепим вярата си

Евр. 11:6 „А без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.” Каквото и да правим, ако то не идва от вярата ни в Бог и от убеждението, че „Той възнаграждава тия, които Го търсят”, […]
Read More
In Публикации Posted

Всичко изпитвайте

„Всичко изпитвайте; дръжте доброто.” – І Солунци 5:21 Думата изпит не е от любимите ни думи. Тя е синоним на думите тест, проверка. Словото ни казва да изпитваме всичко – мислите си, думите си, делата си. Дали те са съобразни с Божията воля за нас? Мислите ни са запазени ли са в Исус Христос чрез […]
Read More
In Публикации Posted

Воюваме ли за своите си?

 Бит. 14:14 „… като чу Аврама, че БРАТ МУ бил ПЛЕНЕН… изведе своите мъже и гони неприятелите.” Всички ние сме едно семейство и то, от несъвършени, стремящи се към Бжествената пълнота хора. Съмняваме се, спъваме се, падаме. Осъждаме ли тези, които се провалят или заставаме зад тях и тяхното възстановяване чрез Святия Дух. Евр. 12:12,13 […]
Read More
Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.