ПОСТА И СМИРЕНИЕТО

Home / Публикации / ПОСТА И СМИРЕНИЕТО

Рим.12:3 „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.”

 

Както стана дума по-рано поста е свързан с представянето телата ни в жива жертва на Бога.  Това също означава, че признаваме своята пълна зависимост от Бога и Му отдаваме цялата слава, а ние се смиряваме.

 

Ако ние осъзнаваме, че Бог е, който ни дава мъдрост и ни издига, то ние няма с какво да се гордеем

 

Дан.2:21 „Сваля царе и поставя царе;

Той е, който дава мъдрост на мъдрите

И знание на разумните.

 

В Библията има един много ярък пример за цар, който се възгордява и Бог го смирява …

 

Дан.4:33 „В същия час това нещо се изпълни над Навуходоносора; той бе изгонен измежду човеците, ядеше трева като говедата, и тялото му се мокреше от небесната роса догдето космите му пораснаха като пера на орли, и ноктите му като на птици.”

 

Бог ни дава дарби и способности, както и мъдрост и вяра да ги прилагаме в живота си.  Ако само някой от тези елементи липсват в нас, ние сме обречени на провал.

 

ПОСТА НИ ПОМАГА ДА ПРЕОСМИСЛИМ НАШАТА ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА И ДА СЕ СМИРИМ.

 

Стихове за размисъл: Пр. 3:34; Як. 4:6; 1Пет. 5:5

ПОСТА НИ ПОМАГАДА НАМЕРИМ

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО

 

Рим.12:4, 5 „(4) Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, (5) така и ние мнозината сме едно тяло  в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.”

 

Поста насочва мислите ни към другите, не за да се препираме, караме и съревноваваме, а в положително отношение.  Ние сме толкова различни като дарби и персоналности, че ако не разбираме силата на единството в многообразието не бихме могли да съществуваме заедно.  Вместо това, Бог обаче е промислил нашите силни страни да допълват слабостите на другите от Църквата, а техните силни страни да ни помагат на нас, като допълват нашите слаби страни.  Така ние изграждаме Божието Царство като се вплитаме като „Живи камъни”.

 

1Пет.2:5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”

 

Колко уникален е Бог!?  Само Той може да гради с толкова разнообразен „материал”.  Човек гради с тухли (Бит.11:3), а Бог с камъни.  Храма, олтарите, както и живата Му църква е от камъни.  Те се „вплитат”, като издатините се наместват във вдлъбнатините и така се получава най-здравата сглобка.

 

Въпросът е ще се смирим ли за да позволим ли на Бог да ни постави там където Той прецени и с когото той избере?  Готови ли сме да приемем тези с които Бог ни свързва и с радост да работим с тях?

 

 

Стихове за размисъл: 1 Кор.12; Еф.4; Пс.133

 

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.