От къде идва силата на Бог в живота ни?

Home / Публикации / От къде идва силата на Бог в живота ни?

2 Кор.5:17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

2 Кор.5:18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение,

2 Кор.5:20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от страна на Христос: примирете се с Бога,

2 Кор.5:21 който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.

Това, за което Исус плати с цената на живота си, когато умря на кръста,  не беше само за да се очистим от греховете си, но за да имаме отново Неговото естество като личности.

Това, което Адам и Ева загубиха след грехопадението, бе Божественото естество.

В 17 и 21 стих ние виждаме, че точно това естество на Бог ни е подарено отново чрез вяра в Исус Христос.

Това е и за което говорят старозаветните пророци

Езекил.36:26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

Не е ли чудесно, че Бог вече изпълни това обещание за нас?

Римл.7:4 Така, братя и сестри, вие също умряхте за закона чрез Христовото тяло, за да можете да принадлежите на друг – на Онзи, който възкръсна от мъртвите, за да принасяме плодове за Бога.

Как мога днес да съм в Христос?

Чрез вяра!  Можем ли заедно да изповядаме сега:

„Вярвам, че когато Исус умря на кръста, аз умрях заедно с Него за греха и възкръснах заедно с Него за нов живот”     Римл.7:4

Гал.6:14 А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.

Гал.6:15 Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

 

Стихове за изучаване: Ефесяни 1:3-7 , 2: 5-10  2:12-13   Галатяни 3:26-29  4:4-7  5:1

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.