НАУЧИЛ ЛИ СИ ТАЙНАТА?

Home / Публикации / НАУЧИЛ ЛИ СИ ТАЙНАТА?

„Защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.”  Фил. 4:11,12

Често имаме склонноста да се оплакваме от неща в живота си – от хора, чието мнение и стил на живот са различни от нашия; от трудностите, с които се сблъскваме почти ежедневно; от това, че нещата не са станали по начина, който сме очаквали.

Често питаме: „Господи, защо?”

И често се чудим защо не сме удовлетворени от живота си.

Това е, защото може би не знаем силата на тайната, която Павел е успял да разбере. И той се е научил да бъде доволен и благодарен и да оценява Божиите милости.

Научил ли си тайната да си доволен във всяко обстоятелство, в което се намираш?

Съумяваш ли в ден на трудност да кажеш: „Изпитването на моята вяра произвежда твърдост.”  (Яков 1:3)?

А когато си на върха, допускаш ли гордост да проникне в сърцето ти, допускаш ли светските блага да отделят погледа ти от Исус?

А тайната да бъдем доволни в каквото и състояние да се намираме е следната: „За всичко имам сила чрез Онзи, който ме подкрепява” (Фил. 4:13)

Бог ни е дал силата Си чрез Святия Си Дух. И тази сила ни помага да преодолеем всяко едно препятствие. Тя ни помага да продължаваме. Тя ще ни съдейства да извървим пътя докрай. За да можем един ден да кажем като Павел: „Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.” ІІ Тим. 4: 7,8

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.