Да укрепим вярата си

Home / Публикации / Да укрепим вярата си

Евр. 11:6 „А без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.”

Каквото и да правим, ако то не идва от вярата ни в Бог и от убеждението, че „Той възнаграждава тия, които Го търсят”, то ще е напразно. Нашите дела трябва да са резултат от нашето убеждение (вяра). Вяра без дела е мъртва вяра. Дела без вяра са мъртви дела. Вярата според Библията идва от служане на Божието слово (Римл. 10:17) и Исус е наречен Начинателят и  Усъвършителят на нашата вяра (Евреи 12:2).

Сега е време на пост – време, в което да смирим (укротим) душата си (егото си) и да слушаме Божиите думи, за да се укрепи вярата ни.

Нека потърсим Господа с „цялото си сърце”, за да Го намерим, както казва пророк Еремия в 29:13. Нека позволим на Святия Дух да изцелява сърцата ни, да ни разкрива Божиите намерения и да ни изобличи за нещата, които сме пропуснали „когато Той е викал, а ние сме отказали да слушаме” (Притчи 1:24), мислейки за своите неща, забързани и увлечени в ежедневието, като сме пренебрегвали да изпитваме състоянието на сърцето си – дали сме във вярата. Сега е благоприятното време да търсим Господ!

Нека се молим с тази молитва днес: „Господи, покажи ми какво не достига на вярата ми, какво съм пренебрегнал и счел като маловажно, но е било слово от Теб за мен. Укрепи вярата ми, за да живея за Теб. Изцели сърцето ми от разочарования, за да Ти се доверявам с цяло сърце и да не разчитам само на моето разбиране. Говори ми словото Си днес, нахрани ме с Твоя хляб, за да живея. Нека вярата ми да е плодоносна. Амин.”

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.