Всичко изпитвайте

Home / Публикации / Всичко изпитвайте

„Всичко изпитвайте; дръжте доброто.” – І Солунци 5:21

Думата изпит не е от любимите ни думи. Тя е синоним на думите тест, проверка.

Словото ни казва да изпитваме всичко – мислите си, думите си, делата си. Дали те са съобразни с Божията воля за нас?

Мислите ни са запазени ли са в Исус Христос чрез Божия мир, който никой човешки ум не може да схване (Фил. 4:7), или са мисли на страх, объркване и осъждение?

Думите ни са разказват ли Божиите съдби” (Псалом 119:13), или са пълни с негативни изповеди?

Богатеем ли с добри дела и сме щедри и съчувствителни (І Тим. 6:18), или начина ни на живот изявява делата на плътта (виж Галат. 5:19-21)?

Нека във времето на пост изпитваме нещата в живота си и ги подложим на проверка дали са според стандартите на Божието Слово. А то е най-добрият тест за мислите, думите и делата ни.

И нека не забравяме да държим доброто, защото ако не се уморяваме да го правим, ще пожънем своевременно (Галат. 6:9).

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.