Сърца угодни на Бога

Home / Публикации / Сърца угодни на Бога

Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, – Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? / Исая 58:5 /

Има определена връзка между преминаването в пустинни, сухи сезони и постенето. Основното, което Бог постига в това време е да изяви какво има в сърцата ни. Заедно с това Той изпитва нашия характер, поставяйки пред нас определени изпити и ни подготвя за изпълнението на призива в живота ни. Защо Бог желае това? Той не го прави защото не знае какво има в нас, но защото ние се нуждаем да разберем истината за нас самите – кои са важните неща за нас и къде е съкровището ни.

И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста. / Второзаконие 8:2-3 /

Пустините в живота ни са периодите между обещанията които Бог ни дава и тяхното изпълнение. И не става въпрос за снабдяването на основните ни ежедневни нужди, а за навлизането в съдбата която Бог е определил за всеки от нас поотделно, но също и заедно като църква. Целта е да навлезем в един успешен и плодоносен живот, изпълнен със силата на Бог.

Често пъти когато преминаваме през такива периоди ние се чувстваме уморени, слаби и уязвими. Иска ни се да избягаме или в най-добрия случай да намерим някакъв лесен изход. Но точно обратно на това което ни се иска, Бог желае да ни укрепи и направи по-силни и да ни изведе като победители. Господ е определил в такива моменти да се научим да черпим сила, вдъхновение и насърчение единствено от него. Той ни е оставил много примери в Словото си как да постигаме това чрез пост и молитва:

А Иосафат се уплаши, и предаде се да търси Господа, и прогласи пост по целия Юда.  / 2 Летописи 20:3 /

Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог, и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, и за всичкия ни имот.  / Ездра 8:21 /

Постът и Молитвата имат за цел да освободят сърцата ни от определени неща, за да се фокусираме на Бог, а Той да извърши волята си в нас и чрез нас – да изгради Христовия характер в нас и да ни направи способни да вършим делата на Сина Му.

 

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.