Създадени за добри дела

Home / Публикации / Създадени за добри дела

Какво представляват „добрите дела” според Ефесяни 2:10?

Днес много хора са объркани, защото не разбират каква е разликата между Делата на Закона и Делата на Благодатта .

Законът изискваше вършене на дела, които променяха човека отвън навътре. Той учи от външната страна със заповеди, на които ние не можем да се покорим.

Благодатта идва отвътре. Тя е нещо, което е дадено от Бог да присъства в нашия живот и да ни променя, така че от притеснителни, плахи, гневни, груби, ставаме смели, уверени, кротки, благи. Когато ние се променим отвътре, откликвайки на Благодатта, едва тогава тя започва да ни учи как трябва да живеем като християни.

Чети ІІ Кор. 4:5 – ап. Павел казва: „Ние сме ваши слуги заради Исус. Тук сме само за да ви послужим. Ние просто искаме да ви направим добро.”

Мисли!!! Кой го казва и в каква ситуация?

Павел, бившият горд фарисей, себеправедният юдеин, пише до християните в Коринт: „Ние сме ваши слуги заради Исус.”

Но нека помислим какви хора са били християните в Коринт. За тях четем в І Кор. 6:9-11:

-сексуално неморални, идолопоклонници, крадци, сребролюбци, пияници, хулители, грабители

Гордият себеправеден фарисей с неговите религиозни практики никога не би достигнал тези хора. Но точно тази свръхестествена суверенна Благодат на Бога извършва видимата промяна в човек като Павел. Той става слуга на хора, с които преди да срещне Исус, не би посмял да ходи по същия тротоар с тях. Би отдръпнал дори края на робата си, за да не се омърси, но сега им казва: „Ние сме ваши слуги. Тук сме за да ви послужим. Просто искаме да ви направим добро заради Исус.”

Законът изисква дела. Благодатта те кара да откликваш с добри дела!!! „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела…” Ефес. 2:10

Те са жизнено важни, приятелю. Защото са действия на хората, подбудени от Бог да направят онова, което Той иска от тях:

– да обичаме както Той обича;

– Да служим както Той служи

– Да даваме както Той дава

– Да проявяваме състрадание както Го проявява Той

Това е начин на живот за изграждане на Божието царство в нашия свят – като не обичаме само на думи, но и на дело (Йоан 3:18)!!!

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.