ПОСТЪТ –  ЗА ХОРА, НО НЕ ЗА ПРЕД ХОРАТА

Home / Публикации / ПОСТЪТ –  ЗА ХОРА, НО НЕ ЗА ПРЕД ХОРАТА

Мат. 6:16-18 „(16) А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. (17) А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, (18) за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].”

 

Цялата 6-та глава от Евангелието на Матей е много поучителна по отношение на поста и молитвата.  Тя хармонира много добре с главата за поста в книгата на пророк Исая 58 глава.  Текстът в началото на 6-та глава ни призовава да служим на хората не, за да ни видят или за пред Бога, а поради Него.

 

Мат. 6:1-6 „(6) Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата. (2) И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.  (3) А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти(4) за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].  (5) И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.  (6) А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].”

 

Какъв е твоя мотив за пост ?

– Заради теб и твоите нужди

– Заради нуждата на някой твой близък или

– За приближаване до Бога

А какво ни учи Библията за правилната причина да постим ?

 

За прочит:

Ис. 58:5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал…”

Мат. 23:14; Лука 20:47; Йоил 2:13

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.