ПОСТА – ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ

Home / Публикации / ПОСТА – ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ

          Рим.12:1 „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”

 

Не е ли точно това поста, да се предоставим на Бога, за да може Той да ни употреби както намери за добре?  Това, обаче е свързано със себеотричане на нашата егоистична природа.

 

Ние добре познаваме нашата вътрешна борба между плътта и духа.

 

          Гал.5:17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.”

 

Как тогава да направим Духовния човек вътре в нас победител на плътските ни копнежи и желания.  Рим.12:1 ни дава отговор – да представим телата си в жертва.  Това. Обаче не е старозавтната жертва на убито животно.  Тази жертва е жива, свята, благоугодна на Бога.

 

  • ЖИВА, защото върши Божията воля;

 

  • СВЯТА, защото ни заделя за Бога, като ни отделя от нашите планове, амбиции и цели;

 

  • БЛАГОУГОДНА НА БОГА, защото ни води да извършваме божиите дела, а не нашите.

 

Най-после нашата жертва е несравнима с жертвата на нашия Спасител.  Затова ап.Павел ни насърчава да се предоставяме на Бога „поради Божиите милости”.

 

 

Стихове за размисъл: Гал.5:16-26; Гал.2:20

 

ПОСТА И ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА НИ

 

          Рим.12:2 И недейте се съобразява с тоя век Или: Свят.‡, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”

 

Ако Рим.12:1 ни учи как да предоставяме телата си за духовно служение, то следващия стих, Рим.12:2 ни показва начина как да го направим, пътя за изпълнението му – обновяването на ума ни.

 

В този свят има много модели и образци на поведение, обноски, живот и взаимоотношение.  Този стих ни учи да не се съобразяваме с тях ако искаме да се предоставим на Бога за духовно служение.  Живота ни не започва да се променя с промяната на това, което вършим, а с промяната на това което мислим.  Ако светския модел за оцеляване е чрез лъжа, измама и насилие, то Божия е истина, правда и благочестие.  Ако модела за наслада в този свят е секс, пари и опиати, то Божият начин е любов радост и мир в Господа.

 

Как можем да сме сигурни, че това, което Бог ни предлага е по-добро от това което света ни предлага?  Тук ап.Павел ни казва да го познаем от опит.  Когато заменим светските модели с тези на Бога, ние познаваме от опит „това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”

 

  • ДОБРО – Божиите модели са добри преди всичко за нас. Ако Той ни е създал, Той също така и знае кое е най-доброто за нас;

 

  • благоугодно Немутези модели не само са добри за нас, но също така са и угодни на Бога. А това което е угодно на Бога, Той го благославя;

 

  • съвършени – Божиите модели не са просто добри, те са съвършени както за нас, така и за Него.

Стихове за размисъл: 1Тим.2:9; Рим.15:13; Рим.14:17;

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.