Не се срамувам от благовестието

Home / Публикации / Не се срамувам от благовестието

Рим.1:16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва.

Всички ние, като християни, сме призвани да изявяваме Христос и да проповядваме Благовестието.  На практика, обаче именно това изглежда мъчно за много от нас.

Нека се замислим за момент за съдържанието на „нашето” Благовестие.

Ние не сме призовани да проповядваме своя идеология, философия, начин на живот или поведение. Ние сме посланици носещи „добрата новина” – защото точно това означава термина Благовестие.

Добрата новина отразява нещо, което се е случило в историята ( раждането, живота и възкресението на Исус) но тя не свършва дотук. Добрата новина съдържа това, което Бог продължава да извършва в живота на своите хора и в частност в нашия живот.

В нашето време на пост е добре да си спомним за всички добри дела на Бог в живота ни – още от времето, когато Той ни срещна и ние Му предадохме живота си.  Кои са специалните моменти с Бога в нашия живот? Кое е, онова което Бог направи за нас и за нашите близки и приятели?

Можем да вземем лист и химикалка и да направим списък – нещо полезно, което ще ползваме за себе си. Това ще бъде списък на всичко това, което Бог е извършил в Нашия живот. Тази информация е важна част от нашето свидетелство – защото какво е свидетелят,ако не е очевидец на Божиите дела?

Не са необходими изчерпателни теологични познания и специални откровения, за да бъдем свидетели. Самото Благовестие съдържа в Себе си силата за спасение на всеки, който повярва. Но е необходим и Някой, който да разказва за чудесните Божии дела.

 

Сихове за допълнително изучаване:

Пс.145:4 -7; Мк. 16:15-20;  1Кор 2:4-5

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.