НАПРАВИ ДОБРИЯ ИЗБОР

Home / Публикации / НАПРАВИ ДОБРИЯ ИЗБОР

„… а това слово им заповядах и казах: Слушайте гласът Ми и Аз ще ви бъда Бог.” Еремия 7:23

Във  Второзаконие 28 глава се изброяват всичките благословения, следствие на нашето покорство, както и всички проклятия, следствие на непокорството ни. Разделителната линия е Дали слушаш или не гласа на Бога. Не искам да ви шокирам, но не е достатъчно само да си четем Библията. В Йоан 10:27 се казва: „Моите овце слушат гласа Ми… и Ме следват.” Добре е да си четем Библията с това отношение, където ще бъдем способни да чуваме Божия глас.

В ІІІ Царе 19 глава е описана историята на пророк Илия, когато бягаше от Езавел. Той премина през редица драматични преживявания: вятър, земетръс, огън, преди да получи ново откровение от Бога.

„… а след огъня – звук като тих повей (дойде нежен шепот)” ІІІ Царе 19:12. В разширената Библия се казва: „звук от нежна тишина”.

„И когато Илия го чу, покри лицето си с кожуха си…” ІІІ Царе 19:13.

Какво е това? ПОКЛОНЕНИЕ. Точно както са изобразени ангелите и серафимите в писанията, които в присъствието на Бога покриват лицата и нозете си с криле, така и Илия покри лицето си.

„… и излезе и застана на входа на пещерата. И ето, глас беше към него и каза: Какво правиш тук, Илия?” ІІІ Царе 19:13

Когато Илия дойде на това място на Притихване и Страхопочитание в Божието присъствие, Бог можеше да му говори. Чрез чуването на Божия глас Илия получи Увереност и Сила и изпразни себе си от страх, смут, объркване и неверие; влезе в Божията почивка чрез Поклонение и си тръгна от там обновен с нова Цел, нова Вяра и нова Смелост.

Псалом 95:7-11 ни говори за друг случай, в който Народът на Израил се провали и не можа да приеме Божия призив за поклонение. Какви бяха резултатите от провала на Израил?

  1. Сърцата им се закоравиха
  2. Не чуваха Божия глас
  3. Провокираха Божия гняв
  4. Не можеха да влязат в Неговата почивка

Те не следваха стъпките, които водят към смълчаване и тишина пред Бога, откъдето чуваме Неговия глас, защото бяха решили в сърцето си да не Го слушат. Затова Евреи 4 глава ни приканва: „Днес ако чуеш гласът Му, не закоравявай сърцето си! Не пропускай Неговата почивка!”, защото значение има не това, което разбираш, а това, което Избираш!

НАПРАВИ ДОБРИЯ ИЗБОР!

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.