Home / Публикации
In Публикации Posted

АНАЛИЗ НА КНИГАТА „ДИРЕКТНО КЪМ ПАСТИРИТЕ” ОТ ФРАНК ВИОЛА

Анализ на книгата „Директно към пастирите” от франк виола Или каква е библейската истина За управлението и функционирането на църквата? Необходимостта от богословски анализ на книгата „Директно към пастирите” възникна заради  объркването, което се наблюдава сред част от нейните читатели. Със своето послание авторът Франк Виола застава срещу злоупотребата с власт и господаруването на някои […]
Read More
In Публикации Posted

Тайната на плодоносната молитва

Авраам имаше среща с Бог в която самият Бог му обеща да му даде да има син от неговата съпруга Сара. Всичко това се случва във време в което Авррам е на преклонна възраст (около 100 години а Сара около 90)     Рим.4:18 [Авраам], надявайки се без [да има причина за] надежда, повярва, за […]
Read More
In Публикации Posted

Сърца угодни на Бога

Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, – Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? / Исая 58:5 / Има определена връзка между преминаването в пустинни, […]
Read More
In Публикации Posted

Създадени за добри дела

Какво представляват „добрите дела” според Ефесяни 2:10? Днес много хора са объркани, защото не разбират каква е разликата между Делата на Закона и Делата на Благодатта . Законът изискваше вършене на дела, които променяха човека отвън навътре. Той учи от външната страна със заповеди, на които ние не можем да се покорим. Благодатта идва отвътре. […]
Read More
In Публикации Posted

Силата на вярата в живота ни

Римл.4:18-21  “(18) Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казаното: „Толкова ще бъде твоето потомство.“ (19) И без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, както и мъртвостта на утробата на Сара,  […]
Read More
In Публикации Posted

Силата на благодарността в живота ни  

2 Кор. 2:14 „Но да благодарим на Бога, който чрез Христос винаги ни води в победно шествие и чрез нас разпространява навсякъде благоуханието на знанието за него”. Постът е време, в което ние можем да развием своята благодарност към Бог до степен, в която тя да стане начин на живот за нас.   Бог ще […]
Read More
In Публикации Posted

ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО БОГА И ПРЕЧКИ ЗА ТОВА 

Лука 8:7 “Друго пък падна сред тръни и заедно с него пораснаха и тръните и го заглушиха.” Лука 8:14 “Падналото сред тръните са тези, които слушат, но като си отидат, се задушават от грижи и богатства, и житейски удоволствия и не дават узрял плод.” Какво казва Исус в този пасаж, за “тръните”, които  задушават Божието […]
Read More
In Публикации Posted

ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО БОГА И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С БЛИЖНИТЕ 

1 Петр. 3:7 „Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.” Този стих от Божието слово е записан в контекста на семейните отношения, но е приложим във всяка област на нашия живот. […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТЪТ – ВРЕМЕ ЗА ПОМАГАНЕ

„Не това ли е постът, който Аз съм избрал – да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТА – ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ

          Рим.12:1 „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”   Не е ли точно това поста, да се предоставим на Бога, за да може Той да ни употреби както намери за добре?  Това, обаче е […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТА И СМИРЕНИЕТО

Рим.12:3 „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.”   Както стана дума по-рано поста е свързан с представянето телата […]
Read More
In Публикации Posted

От къде идва силата на Бог в живота ни?

2 Кор.5:17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново! 2 Кор.5:18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение, 2 Кор.5:20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог […]
Read More
In Публикации Posted

Не слуги, но приятели

Йоан 15:15 „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си.” Исус ни нарича Негови приятели. А ние имаме ли Го за такъв в живота си? Търсим ли Го, когато всичко в живота ни е спокойно? Призоваваме […]
Read More
In Публикации Posted

Не се срамувам от благовестието

Рим.1:16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Всички ние, като християни, сме призвани да изявяваме Христос и да проповядваме Благовестието.  На практика, обаче именно това изглежда мъчно за много от нас. Нека се замислим за момент за съдържанието на „нашето” Благовестие. Ние не сме […]
Read More
In Публикации Posted

НАШАТА НАДЕЖДА

„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.” Римл. 15:13 В този безнадежден свят имаме надежда! И имаме привилегията да познаваме лично Богът на надеждата. Нашият Бог, който е „наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в […]
Read More
In Публикации Posted

НАУЧИЛ ЛИ СИ ТАЙНАТА?

„Защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.”  Фил. 4:11,12 […]
Read More
In Публикации Posted

НАПРАВИ ДОБРИЯ ИЗБОР

„… а това слово им заповядах и казах: Слушайте гласът Ми и Аз ще ви бъда Бог.” Еремия 7:23 Във  Второзаконие 28 глава се изброяват всичките благословения, следствие на нашето покорство, както и всички проклятия, следствие на непокорството ни. Разделителната линия е Дали слушаш или не гласа на Бога. Не искам да ви шокирам, но […]
Read More
In Публикации Posted

Какъв трябва да е постът?

Вик, който да се чуе горе! Исая 58 глава. Представете си, че играете на криеница. Намерили сте местенце, където да се скриете  и вместо да мълчите и да чакате да ви намерят, вие постоянно крещите: „Скрит съм! Скрит съм! Скрит съм!”. Чувам ви – смеете ми се, но и Бог ни се смее. Вижте какво […]
Read More
In Публикации Posted

Как работи вярата?

Мат. 17:19 „Когато Исус остана сам, учениците му се приближиха към него и го попитаха: „Защо не успяхме да прогоним демона от момчето?”   Мат. 17:20 „Исус отговори: „Защото вярата ви е малка! Истина ви казвам: ако имате вяра колкото едно синапено зрънце, можете да заповядате на тази планина: «Премести се оттук там!» и тя […]
Read More
In Публикации Posted

Как да ходим в Божия живот ежедневно?

И-н 8:31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; И-н 8:32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни И-н 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Има условия, които […]
Read More
In Публикации Posted

Как да устояваме във трудно време?

1Пет.5:6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 1Пет.5:7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1Пет.5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 1Пет.5:9 Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че […]
Read More
In Публикации Posted

Как да се справя с безпокойството в мен?

Мт.6:31-33 “(31)И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? (32) Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.  (33) Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” […]
Read More
In Публикации Posted

Как да влезем и да живеем в свободата  която Исус Христос има за нас?  

 Свободата е подарък от Бог за всички  хора. Но тя идва в живота на тези които я  приемат по –правилният начин. Ние приемаме свободата чрез вяра в словото от Бог за това, което Исус е направил за нас. Така ние станахме Божии деца (римляни 10:9-10) Свободата която Бог има за нас е прогресивна. Тя зависи […]
Read More
In Публикации Posted

ЗАПОВЯДВАМ ТИ БЪДИ

Наскоро си говорихме с Вали и Бог много силно насочи вниманието ни към думите на Бог към Исус Навиев… „(6) Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на тия люде земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. (7) Само бъди силен и твърде дързостен, та […]
Read More
In Публикации Posted

ПОСТЪТ –  ЗА ХОРА, НО НЕ ЗА ПРЕД ХОРАТА

Мат. 6:16-18 „(16) А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. (17) А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, (18) за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец […]
Read More
In Публикации Posted

ЗА КОГО Е ПОСТА

“ПОСТ” – отричане от нещо, което е жизненоважно за теб, но същевременно е препятствие за изпълнение на Божиите намерения (цели, инструкции, заповеди) в живота ти. Когато попитаха Исус, коя е най-голямата заповед, Той каза: „Да възлюбиш Бога и ближния, както себе си…” В книгата на пророк Исая 58 глава е описана целта  на поста, а […]
Read More
In Публикации Posted

За какво ”Харчим” времето си

Някой е казал: „Времето е пари” и до голяма степен е прав. И ако е така, за какво го инвестираме?   Исая 55:2 „Защо харчите пари за това, което не е хляб? И труда си за това, което не насища? Послушайте ме внимателно и ще ядете благо и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.” […]
Read More
In Публикации Posted

За истинския пост

Прочетете внимателно Исая 58 глава. Главата започва така:   “Извикай! Силно! Издигни глас като тръба…”  и краят на стих 4: „… гласът ви да се чуе горе!”. Пророк Исая ни описва и насочва ни към своята парадигма  за поста. “Парадигма” –  начинът, по който виждаме нещата.  Ако парадигмата е “Картата на света”, то тя не […]
Read More
In Публикации Posted

Да укрепим вярата си

Евр. 11:6 „А без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.” Каквото и да правим, ако то не идва от вярата ни в Бог и от убеждението, че „Той възнаграждава тия, които Го търсят”, […]
Read More
In Публикации Posted

Всичко изпитвайте

„Всичко изпитвайте; дръжте доброто.” – І Солунци 5:21 Думата изпит не е от любимите ни думи. Тя е синоним на думите тест, проверка. Словото ни казва да изпитваме всичко – мислите си, думите си, делата си. Дали те са съобразни с Божията воля за нас? Мислите ни са запазени ли са в Исус Христос чрез […]
Read More
In Публикации Posted

Воюваме ли за своите си?

 Бит. 14:14 „… като чу Аврама, че БРАТ МУ бил ПЛЕНЕН… изведе своите мъже и гони неприятелите.” Всички ние сме едно семейство и то, от несъвършени, стремящи се към Бжествената пълнота хора. Съмняваме се, спъваме се, падаме. Осъждаме ли тези, които се провалят или заставаме зад тях и тяхното възстановяване чрез Святия Дух. Евр. 12:12,13 […]
Read More
In Публикации Posted

Благодарността – израз на нашата вяра

Ефес. 5:18-20 „Изпълвайте се с Духа… Като винаги благодарите за всичко… На Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.” Благодарността не е спонтанно чувство, но осъзнато отношение към НЯКОЙ. Благодарността е израз на нашата вяра, любов и упование. Кол. 2:7, 4:2 Липсата на благодарност е грях и заключва благословенията на Бог Благодарността […]
Read More
Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.