Как да ходим в Божия живот ежедневно?

Home / Публикации / Как да ходим в Божия живот ежедневно?

И-н 8:31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;

И-н 8:32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни

И-н 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

Има условия, които Бог ни поставя, за да може да получим от Него благословения и помощ.

  1. Да почитаме в живота си Исус като Господ
  2. Да почитаме и да се изпълваме със Духът Му ежедневно
  3. Да почитаме и да пребъдваме в Божието слово, приемайки ги лично за себе си

 

Да пребъдваме означава „да останем постоянно във връзка с”.

Божието слово ни дава ясна представа за Господ Исус Христос – какъв е Той, какво е правил и по какъв начин гледа на нас.

 

Библията не е целта, а е средството, чрез което ние стигаме до разбиране и познаване на личността на Бог

Ние я четем не защото така трябва, а защото се нуждаем да опознаем Бог по-добре, за да можем да Му се доверяваме повече.

Божието слово ни разкрива Божия характер и Божиите намерения за нас. Нашата вяра се основава на това, което Бог е казал и на това, което Бог е. Добрата новина е, че Бог и словото Му никога не се променят, така че по всяко време може да разчитаме на тях .

Божият живот идва в нас по 2 начина:

– Чрез Божието слово – то ни дава насоката, стандарта

– Чрез Святия Дух – Той ни дава силата и желанието

Отделяйте всеки ден време, за да се изпълвате със Святия Дух и с Божието слово и това ще донесе пълна победа в живота ви

 

Стихове за допълнителен прочит: 1Пет.3:15  Еф.5:18   1Тим.4:5  1Сол.2:13  Еф.6:17  Рим.4:18­­ -22

 

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.