Какъв трябва да е постът?

Home / Публикации / Какъв трябва да е постът?

Вик, който да се чуе горе! Исая 58 глава.

Представете си, че играете на криеница. Намерили сте местенце, където да се скриете  и вместо да мълчите и да чакате да ви намерят, вие постоянно крещите: „Скрит съм! Скрит съм! Скрит съм!”.

Чувам ви – смеете ми се, но и Бог ни се смее. Вижте какво ни казва Неговото слово в книгата на пророк Исая 58:2-4: „При все това те Ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата Ми като народ, който е извършил правда и не е оставил постановлението на своя Бог, Те искат от Мене праведни постановления, и желаят да се приближат при Бога. Защо постихме, казват, а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите за да се препирате и карате и за да биете нечестиво с пестници; Днес не постите, така щото да се чуе горе гласът ви.”

„Вижте – казва Бог в стих 1 – аз очаквам чрез поста да бъдете Моите уста. Аз да говоря чрез вас и вие да разпространявате Словото Ми до хората и местата, на които Аз ще ви изпратя.” И в стих 4: „ И когато вие се молите за тях, Аз, Господ, да ви послушам.”

Но вместо това превръщате поста в:

  • диета за отслабване;
  • просто гладуване;
  • или молитва единствено за себе си, за вашите нужди, за собственото ви семейство.

И Бог пита: „Такъв ли е постът, който Аз съм избрал – ден, в който човек смирява душата си?”

ПОСТЪТ Е ГЛАД ЗА БОГА.

Исая 58:6,7: „Не това ли е постът, който Аз съм избрал, – Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни?” Тогава постът е да обичаш, да се грижиш и да се молиш за ближния си, така, както го правиш всеки ден за себе си, за дома си, за близките си.

Исая 58:8: „Тогава! Твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, и славата Господна ще ти бъде задна стража.”

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.