За истинския пост

Home / Публикации / За истинския пост

Прочетете внимателно Исая 58 глава. Главата започва така:

 

“Извикай! Силно! Издигни глас като тръба…”  и краят на стих 4: „… гласът ви да се чуе горе!”.

Пророк Исая ни описва и насочва ни към своята парадигма  за поста.

“Парадигма” –  начинът, по който виждаме нещата.  Ако парадигмата е “Картата на света”, то тя не е задължително “неговата територия”. Много хора сливат парадигмата с поведението. Следващата стъпка, която трябва да направи всеки е свързана с отказа от лоши навици и промяна на поведението към добро.

Ако искате да постигнете значителен напредък, трябва да работите върху промяната на парадигмата, т. е. на мирогледа си. А ако искате да направите някои незначителни подобрения, работете върху нагласите и поведението си.

Имаш ли правилната парадигма за Реалността, т. е. когато “Картата” отразява вярно територията, тогава можеш да се заемеш с работа върху нагласите и поведението си.

Прочети Исая 58 глава – това е историята за истинския пост, излязла от Господните уста – това е “Картата”, която отразява вярно територията. Разучи я и след това се предай да постиш.

 

Исая 58:1 и 58:11,12:

„Извикай силно, не се щади; Издигни гласа си като тръба, та изяви на людете Ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им.”

„Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чиито води не пресъхват. И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.”

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.