Воюваме ли за своите си?

Home / Публикации / Воюваме ли за своите си?

 Бит. 14:14 „… като чу Аврама, че БРАТ МУ бил ПЛЕНЕН… изведе своите мъже и гони неприятелите.”

Всички ние сме едно семейство и то, от несъвършени, стремящи се към Бжествената пълнота хора. Съмняваме се, спъваме се, падаме. Осъждаме ли тези, които се провалят или заставаме зад тях и тяхното възстановяване чрез Святия Дух.

Евр. 12:12,13 „Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колене…, за да не се отклони куцото – но напротив, да изцелее.”

Интересно е, че когато са нашите ръце и колене, не ги отсичаме и изхвърляме, но търпим болката и ги церим с много грижи. А Исус казва, че ние сме едно тяло… – части един на друг. И това не е, просто поезия.

І Йоан 3:16 „От това познаваме любовта – че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.”

Може би, понякога играта на цветни листчета „Заслужава”-„Не заслужава”, или „Достоен” – „Недостоен”, само ни пречи да вземем решението, да станем  и да се борим за живота на ближния си.

Исус би го направил. А ние?

 

І Йоан 3:18 „Да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.”

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.