За Нас

Home / За Нас

12_largeХристова Евангелска Църква ШАЛОМ (ХЕЦШ) е християнска църква с над 20 годишна история. ХЕЦШ принадлежи към евангелско-протестантското крило на световното християнство. Църквата е продължител на делото на Великата Протестантска Реформация (1517-1555) и дейността на първите протестантски мисионери в България още от 1817 г.
Днес ние проповядваме Евангелието на Исус Христос – по начина, по който то е записано в Библията. Правим го на съвременен и достъпен език. Нашата цел не е съществуването на Църквата като институция, а спасението на всеки човек – чрез вяра в Бога.
Като част от световното християнско семейство ние вярваме и се стремим да живеем автентично християнство на любов и разбирателство. Всеки е поканен на нашите Богослужения – независимо от неговият пол, възраст, етническа принадлежност и обществено положение – понеже Господ Исус Христос умря и възкръсна за всеки човек.
Вярваме, че чрез истините от Божието Слово, записани в Библията, животът на всеки човек може да бъде променен. Вярваме, че България бъде може да бъде променена – свободна от бедност, престъпност, корупция и разруха. Знаем, че промяната започва от всеки от нас и това е, което проповядваме. Нашата мисия е да познаем по-добре Христос и да Го направим по-добре познат на другите

Христова Евангелска Църква “ШАЛОМ” (ХЕЦШ) e законно регистрана в страната църква със статут на вероизповедание.
ХЕЦШ е член на Обединени Евангелски Църкви в България, бидейки чрез тази организация част от Европейския евангелски алианс и Световния евангелски алианс. ХЕЦШ е пълноправен член на международната организация NEW FRONTIERS, обединяваща повече от 1000 църкви в над 70 държави.
В своето богослужение и дейност ХЕЦШ се ръководи от Библията като единствено и непогрешимо Божие Слово.
ХЕЦШ има характер на юридическо лице със седалище гр. Ловеч и 14 местни църкви в страната

Пишете ни

Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.