Неделни Богуслужения.

Заповядайте на нашите редовни неделни богуслужения в Ловеч

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА

ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ

Ние сме семейство от църкви с общи цели и ценности. Като част от световното Християнско семейство и Българския Eвангелски Алианс, ние вярваме и се стремим да живеем автентично християнство на любов и разбирателство. Нашата цел е да познаем по-добре Христос и да Го направим по-добре познат на другите. За нас ще е голяма радост да се запознаем и споделим с теб благословения живот с Бога! Георги Михайлов, Главен пастор на ХЕЦ ШАЛОМ

Аудио Записи

Слушайте аудио записи от всички изминали богуслужения, конференции и поучения
Пусни

Видео Записи

Видео галерия на изминали събития, християнски предавания и филми
Пусни

Онлайн Служба

Гледайте ни на живо всяка неделна сутрин от 10:00 българско време
Присъедини се

Христова Евангелска Църква ШАЛОМ (ХЕЦШ) е християнска църква с над 20 годишна история. ХЕЦШ принадлежи към евангелско-протестантското крило на световното християнство. Църквата е продължител на делото на Великата Протестантска Реформация (1517-1555) и дейността на първите протестантски мисионери в България още от 1817 г. Виж още

- Пастор Георги Михайлов

КОИ СМЕ НИЕ?

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ЦЪРКВАТА

Схема на ръководството, надзор и функции на служителите на Христова Евангелска Църква Шалом може да намерите посредством линка Виж още
 • Георги Михайлов
  Георги МихайловГлавен Пастор
  • Валентина Михайлова
   Валентина МихайловаПастор

   В Какво Вярваме

   Христова евангелска църква „ШАЛОМ” приема Библията за Божие Слово, ръководство и основа за живот, като вярва в следните доктрини:

   01 / ЕДИНСТВЕН ТВОРЕЦ

   Ние вярваме, че има само един Бог, Творец на Вселената, безначален, вечен, всемогъщ, Съдържател и Управител на всичко. Свят, милостив и справедлив, единствен Той заслужава поклонение.

   05 / ВЪПЛЪЩЕНИЕ

   Ние вярваме, че Исус Христос (Божият Син) дойде на земята в плът, заченат от Святия Дух, роден от Девица, съвършен Бог и съвършен човек; че умря за греховете на човечеството, възкръсна от мъртвите и е единствен Изкупител чрез жертвата Си на кръста. (Йоан 3:16,17; Римл.4:25)

   09 / ЦЪРКВАТА

   Ние вярваме, че Христовата църква е общество от хора, изповядващи Исус Христос и учението Му, събиращи се доброволно за богослужение и богоугоден живот съгласно Писанията и законите на Република България. Глава на църквата е Христос. (Деян.16:5; Евр.10:25)

   02 / ТРИЕДИНЕН

   Ние вярваме, че Бог е триединен, Бог в три лица – Бог Отец, Бог Син (Исус Христос) и Бог Святи Дух; че тези три са едно и са еднакво достойни за поклонение. (2 Кор.13:14)

   06 / СПАСЕНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

   Ние вярваме, че човек се оправдава и новоражда от Святия Дух единствено по благодат, чрез вяра в изкупителното дело на Исус Христос. (Ефес.2:8)

   10 / ТАЙНСТВА

   Ние вярваме в тайнствата – водно кръщение, Господна Трапеза, бракът между един мъж и една жена, съгласно гражданските закони на страната, в която е сключен, и в контекста на Светото писание – Библията.

   03 / БИБЛИЯТА

   Ние вярваме, че Свещените Писания на Стария и Новия Завет (Библията) са боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и са крайният авторитет за вярата и богоугодния живот. (2 Тим.3:16,17)

   07 / СВЯТИЯТ ДУХ

   Ние вярваме в кръщението със Святия Дух и Неговите дарби, следствието на което е изпълване на вярващия със сила за свидетелстване, духовно служение и богоугоден живот. (Деян.1:8; Деян.2:4)

   11 / ПОРЪЧЕНИЕТО

   Ние вярваме, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос да привежда грешните към покаяние и да изгражда Христовите последователи в святост. Длъжност на църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя: “Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар” (Мk.16:15, Яков 5:20; Мат.28:19,20)

   04 / ГРЕХОПАДЕНИЕ

   Ние вярваме, че човекът беше създаден по образа на Бога, но чрез самоволното си непокорство изгуби общението си с Него и изложи себе си на справедливия Му съд. (Римл.5:12)

   08 / ОСВЕЩЕНИЕ

   Ние вярваме, че всеки християнин е длъжен да живее свят (Христоподобен) живот и да изпълнява всичките си длъжности към Бога и останалите хора, растейки в познаването и съблюдаването на принципите на Божието Слово. (Евр.6:1; Евр.12:14)

   12 / ВЕЧНИ СЪСТОЯНИЯ

   Ние вярваме в предстоящото и явно завръщане на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите за вечно блаженство на спасените и вечно наказание на погиналите. (Йоан 14:1-3; Откр.7:15-17; Откр.20:11-15)
   Публикации
   Tемите в света на християнина
   Новини
   Намерете най-актуалните новини на едно място

   Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

   -  Йоан 3:16

   Богослужения и актуална седмична програма

   Видео архив

   Ако сте пропуснали някоя от редовните ни Богослужения бъдете спокойни, тук е мястото където ще намерите всички архиви по дати на изминалите проповеди в Христова Евангелска Църква Шалом Ловеч.

   НОВИ ПЕСНИ ЗА ХВАЛЕНИЕ

   Искаш да се запознаеш с новите преводи или авторски песни на нашето хваление? В този раздел можеш да свалиш всички текствове или аудио фойлове свободно.
   • Няма никой като Теб
   • Единствен си Ти
   • Единствен ден
   • Отдаваме Ти почит
   • От днес нататък

   ОБЩ ТАЙМЛАЙН

   КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

   Запознай се с датите на предстоящите събития за 2014 година.

   Изпрати своята молитвена нужда

   +359 (0) 897 865 956

   OFFICE@SHALOMBG.ORG  БЪЛГАРИЯ | ЛОВЕЧ | ШАЛОМ 16

   Пишете ни

   Не се колебайте да ни пишете по всякакви въпроси.